Menu Close

Paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos Specialiosios socialinės paslaugos Kitos paslaugos
1. Informavimo.
2. Konsultavimo.
3. Tarpininkavimo ir atstovavimo.
4. Transporto organizavimo.
5. Sociokultūrinės.
6. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
7. Asmens higienos ir priežiūros.
1. Socialinė priežiūra:
1.1. Pagalba į namus;
1.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas paslaugų gavėjų namuose.
2. Socialinė globa:
2.1. Dienos socialinė globa asmens namuose. Licencija Nr. L000000091 socialinei globai teikti, gauta  2014-05-26.
2.2. Dienos socialinė globa ir slauga (integrali pagalba) asmens namuose. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3835 gauta 2016-11-28
1. Rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.
2. Socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

  • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • Šeimos, patiriančios socialinę riziką; 
  • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

 

Skip to content