Menu Close

Paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos

Darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos

Transporto paslaugos

Techninės pagalbos priemonių nuomos paslaugos

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Asmeninės pagalbos paslauga

Laikino atokvėpio paslauga

Psichosocialinės pagalbos paslaugos

Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos paslaugos

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos

Skip to content