Menu Close

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse Nr. 07-003-P-0001

2023 m. sausio 2 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 182 610,00 Eur.

Projekto trukmė: 2023 m. sausio 1 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos teikiamos mobilios komandos principu. Komandą sudaro: socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, prireikus – psichologas, reabilitacijos specialistas ir kt.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą planuojama suteikti ne mažiau 30 asmenų.

Projekto metu numatoma teikti konsultacijas neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims ir juos namuose prižiūrintiems šeimos nariams, psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims ir juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams. Planuojamas integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga ir įrenginiais, kurie reikalingi integralios pagalbos teikimui. Projekto įgyvendinimo metu numatomi neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Numatoma, kad projekto vykdymo metu bus pakelta darbuotojų profesinė kvalifikacija, suteiktos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos ne mažiau 30 gavėjų, patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių vaikų, suaugusių asmenų su negalia  ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais, suteikta psichologinė pagalba gavėjams, artimiesiems ir darbuotojams, paskatintas šeimos narių ir bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą.

Suinteresuotus asmenis dėl paslaugų ir išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą, adresu Sodų g. 3A, Šalčininkai arba telefonu (8 380) 51398, El. paštas: elvyra.cernel@sspc.lt

Skip to content