Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

Apie Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų faktus prašome pranešti pasirinktinai: 

  • Telefonu (8380)51398
  • El. p. info@sspc.lt
  • Atvykstant į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą adresu Sodu g. 3A, Šalčininkai
  • Raštu adresu
  • Šalčininkų socialinių paslaugų centras
  • Sodu g. 3A , 17116 Šalčininkai

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti).

Šalčininkų socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos 2023-2025 veiksmų planas (atsisiųsti)

Korupcijos prevencijos darbo grupės reglamentas (atsisiųsti)

 
 

 

Skip to content