Menu Close

Pagalbos į namus paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Pagalba į namus  asmens namuose teikiamos socialinės paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

 Pagalba į namus, tai namų sutvarkymas, maisto produktų nupirkimas, maisto gaminimas, pagalba rūpinantis asmens higiena, skalbimas, lydėjimas į įstaigas, vaistų išrašymas ir kt.

Asmuo, pageidaujantis gauti pagalbos į namus paslaugas (šeimos, bendruomenės nariai, globėjai) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos vyresnįjį specialistą, užpildo nustatytos formos  prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;
  2. asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;
  3. išrašą iš medicinos dokumentų, forma 027/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę;
  4. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra registracijos spaudo pase);
  5. pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

Seniūnijos socialinis darbuotojas, gavęs prašymą-paraišką bei reikalingus dokumentus, patikrina gyvenimo sąlygas ir įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertina finansines galimybes ir pateikia išvadas savivaldybės socialinių paslaugų teikimo komisijai. Galutinį sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo priima  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priimtas sprendimas perduodamas Šalčininkų socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja pagalbos į namus teikimą. Mokestis už suteiktas paslaugas mokamas į paslaugos teikėjo nurodytą sąskaitą.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas dirbantis su neįgaliais ir pagyvenusiais asmenimis kartu su seniūnijos vyr. specialistu ir socialinio darbuotojo padėjėju aplanko paslaugų gavėja, vizito metu socialinis darbuotojas aptaria pagalbos į namus teikimo detalės ( dažnumą, valandų skaičių, paslaugos sudėtį, apmokėjimo tvarką) pokalbio metu tai pat yra įvertinamas paslaugos poreikis. Dėl paslaugų sudėties, trukmės, teikimo ir mokėjimo Centras pasirašo sutartį su paslaugų gavėju per 5 dienas nuo apsilankymo. Konkrečiam asmeniui teikiamos ne mažiau kaip trys paslaugos.

Mokestis už suteiktas paslaugas mokamas į centro nurodytą sąskaitą.

Pagalbos į namus paslaugos vienam gyvenančiam asmeniui ar šeimai gali būti teikiamos iki 10 val. per savaitę. 

Pagalbos į namus paslaugos yra  teikiamos nemokamai – tais atvejais, jeigu asmens pajamos neviršija 2 VRP ( 314 Eur ). Jeigu asmens pajamos viršija  2 VRP asmuo moka pagal tuo metu galiojantį Šalčininkų rajono Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kainų nustatymo bei  Mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.

VRP  – Valstybės remiamos pajamos 157 Eur.

 Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 5 proc. asmens (kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų.

Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį , moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 10 proc. asmens ( kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų.

Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 15 proc. asmens (kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų.

Asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, moka nustatytą paslaugos kainą, bet ne daugiau kaip 20 proc. asmens (kai paslaugos skiriamos šeimai šeimos) pajamų.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui ) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Šeimos nariams prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, suteikiama laikino atokvėpio paslauga. Laikino atokvėpio paslauga organizuojama pagal poreikį ir (ar) susitarimą tarp Centro ir asmens, nuo 1 iki 10 valandų, paslaugos teikimo periodiškumas iki 2 kartų per savaitę.

 

 

Skip to content