Menu Close

Apie mus

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

ŠSPC veikia nuo 1999 metų, įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 1998-11-27 sprendimu Nr. 284. Įstaiga savo veiklą pradėjo kaip rajono savivaldybės Dienos centras neįgaliesiems.  Tuo metu centre buvo teikiamos socialinės, medicininės ir kultūrinės paslaugos  neįgaliesiems asmenims, kurių tikslas buvo įtraukti žmones su negalia į visuomeninį gyvenimą ir organizuoti žmonių su negalia užimtumą.

Nuo 2004 metų įstaiga pradėjo veikti kaip Šalčininkų socialinių paslaugų centras, kuris teikia bendrąsias, specialiąsias ir kitas socialines paslaugas rajono gyventojams.

Centro tikslas – organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems, pagyvenusiems ir kitoms socialinėms žmonių grupėms, sudarant sąlygas jiems ir jų šeimoms ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, rūpintis savo sveikata, palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Centro vizija – būti modernia, aukštos kompetencijos, atvira bendruomenei įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas įvairioms socialinėms grupėms, siekiančia padėti paslaugų gavėjams pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Centro misija – teikti socialines paslaugas tiems Šalčininkų rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

 

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

Centras savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • Profesionalumas ir kokybės siekimas visose Centro veiklos srityse;
 • Atvira komunikacija ir komandinis darbas;
 • Tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
 • Pagarba paslaugų gavėjui ir jo individualumui;
 • Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas;
 • Bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais;
 • Objektyvumas priimant sprendimus.

 

Skip to content