Menu Close

Apie mus

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

ŠSPC veikia nuo 1999 metų, įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 1998-11-27 sprendimu Nr. 284. Įstaiga savo veiklą pradėjo kaip rajono savivaldybės Dienos centras neįgaliesiems.  Tuo metu centre buvo teikiamos socialinės, medicininės ir kultūrinės paslaugos  neįgaliesiems asmenims, kurių tikslas buvo įtraukti žmones su negalia į visuomeninį gyvenimą ir organizuoti žmonių su negalia užimtumą.

Nuo 2004 metų įstaiga pradėjo veikti kaip Šalčininkų socialinių paslaugų centras, kuris teikia bendrąsias, specialiąsias ir kitas socialines paslaugas rajono gyventojams.

Centro tikslassudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti,  stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai  spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Centro misija – teikti kompleksines į asmenį (šeimas) ir bendruomenę orientuotas socialines paslaugas, kurios mažintų Šalčininkų rajono gyventojų socialinę atskirtį ir įgalintų juos pilnavertiškai funkcionuoti visuomenėje.

Centro vizija – inovatyvi, atvira bendruomenei, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas socialines paslaugas.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

  • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Įgyvendindami įstaigos misiją bei atlikdami savo kasdienines pareigas, įstaigos darbuotojai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  • Pagarba paslaugų gavėjui ir jo individualumui;
  • Profesionalumas;
  • Nuolatinis tobulėjimas;
  • Bendradarbiavimas;
  • Socialinė atsakomybė;

Pagarba – kiekvienas žmogus yra vertybė, mes siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas – mes esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Profesionalumu – siekiame kokybiškų rezultatų, todėl savo pareigas atliekame kiek įmanoma profesionaliai, siekiame tobulėti, keliame profesinę kvalifikaciją bei ieškome geriausių sprendimo būdų;

Socialinė atsakomybė – mes ieškome novatoriškų sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos skaidrumą ir patikimumą. Rūpinamės savo darbuotojų gerove, kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gerovę.

Nuolatiniu tobulėjimu – siekdami gerinti paslaugų kokybę, planuojame, teikiame ir vertiname paslaugas bei ieškome tobulėjimo sričių, užtikrindami paslaugų gavėjų dalyvavimą šiame procese. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, dalinamės gerąją praktika, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs

Bendradarbiavimas– bendradarbiavimo principą apibrėžiantys socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybės ir valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas bei tarpusavio pagalbos grindžiantys santykiai.

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro paslaugų lankstinukas (lietuvių kalba) žiūrėti čia

Šalčininkų socialinių paslaugų centro paslaugų lankstinukas (lenkų kalba) žiūrėti čia

Skip to content