Menu Close

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti Technines pagalbos priemones (toliau –  TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Šalčininkų rajone:

 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

 

JUDĖJIMO  TECHNINĖS PAGALBOS  PRIEMONĖMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • išrašas iš  sveikatos  statistikos  apskaitos  ir kitų  formų: Forma  Nr. 027/a  „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas”;  Forma Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija”; Forma Nr. E003 „Stacionaro epikrizė” (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių);
 • dokumentas/ išrašas ir medicinos dokumentų, patvirtinantį, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos   ar  slaugos  paslaugų   namuose  poreikis (jei asmuo kreipiasi dėl automatiškai reguliuojamos lovos, čiužinio nuo pragulų, kol nėra asmeniui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis);
 • asmens tapatybę   patvirtinantį  dokumentas (atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • pensininko pažymėjimas;
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras priemones atveža iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM, Vilniaus skyriaus, pagal pateiktas vardines paraiškas ir jas išduoda Šalčininkų rajono gyventojams, sudarydamas dvišales sutartis.

SVARBU: Medicininis išrašas nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:

 • lovos staliuką;
 • priemones praguloms išvengti (pasėstai, poroloniniai ir kompresoriniai čiužiniai);
 • reguliuojamą lovą;
 • vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
 • vaikščiojimo priemonių priedus (ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

Aprūpiname šiomis techninės pagalbos priemonėmis:

 • Vaikščiojimo lazdelėmis;
 • Vaikščiojimo rėmais;
 • Lovomis ir čiužiniais;
 • Vaikštynėmis (naminėmis ar lauko);
 • Dušo kėdės, vonios suoliukai, tualeto paaukštinimai ar naktipuodžiai;
 • Alkūniniais bei pažastiniais ramentais;
 • Vonios lentomis, griebimo priemonėmis, kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonėmis;
 • Neįgaliųjų vežimėliais.

Techninės pagalbos priemonės, kurios skiriamos sumokant fiksuotą įmoką į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą:

 • už naują automatiškai reguliuojamą lovą – 100 Eur;
 • už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą – 50 Eur;
 • už naują naktipuodžio kėdutę – 20 Eur;
 • už naują vaikštynę su staliuku – 20 Eur;
 • už naudotą vaikštynę su staliuku – 10 Eur.

TPP privaloma atsiimti patiems ne vėliau kaip per 20 dienų nuo informavimo, kad priemonė gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam žmogui.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Neįvykdžius šios sąlygos, priemonės bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Šalčininkų socialinių paslaugų centrui.

SVARBU: NEGRĄŽINTINŲ TPP SĄRAŠAS:

 • Neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
 • Plaštakos apsaugos priemonės;
 • Padangos (įprastos ir sustiprinta apsauga);
 • Lazdelės  (medinės ir metalinės);
 • Antgaliai, užmautės;
 • Visi čiužiniai, pasėstai;
 • Naktipuodžio kėdutės;
 • Tualeto paaukštinimai;
 • Kojinių apsimovimo priemonės.

Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-211 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuris įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.).

Daugiau informacijos rasite http://www.tpnc.lt

Skip to content