Menu Close

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirti Šalčininkų mieste Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207

Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius (tėvystės įgūdžius) Šalčininkų miesto šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį.

Projekto vykdytojas numato įdarbinti socialinį darbuotoją, kuris mokymų paslaugas teiks tėvams, patiriantiems socialinę atskirtį. Mokymų tikslas – mokyti kurti pozityvius santykius šeimoje, palaikyti tėvystės įgūdžius  ir įgyti kitus socialinius įgūdžius, t. y. kasdieninio gyvenimo įgūdžius (higienos, namų ruošos ir kt.). Numatomas projekto dalyvių skaičius –  ne mažiau kaip 50 asmenų.

Projekto vykdymo metu bus įdarbintas asmeninis asistentas, kuris dirbs su tėvais (šeimomis) pagal atvejo vadybininko sudarytą planą ir socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, numatytus uždavinius, laikantis sudaryto darbo grafiko.

Siekdamas mažinti tėvų (globėjų) ir vaikų socialinę atskirtį, projekto vykdytojas planuoja organizuoti du renginius tėvams (globėjams) ir jų vaikams.  

Laukiamas projekto rezultatas – bus sumažinta socialinė atskirtis Šalčininkų mieste, pagerinta socialinę atskirtį patiriančių šeimų (asmenų) integracija į visuomenę. Projekto dalyviai įgys patirties, naujų gebėjimų: tėvai (globėjai) gebės pozityviai, nesmurtiniais būdais auklėti ir drausminti vaikus, rodys tinkamą pavyzdį, gebės derinti tiek savarankiškumo ugdymą, tiek ir globą/pagalbą. Projekto veiklos atitinka PFSA 10.1.1 veiklą.

Projekto vykdymo laikotarpis – 7 mėn.

Projekto bendra  finansavimo suma – 11.717,03 Eur.

Skip to content