Menu Close

Prevencinės socialinės paslaugos

 INFORMACIJA DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-(1.3E)-1081 patvirtino prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarką. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

KAM TEIKIAMOS PASLAUGOS

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

PASLAUGŲ TEIKIMAS

Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia ir (ar) organizuoja:

  • potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškas,
  • darbą su bendruomenę,
  • šeimos konferencijos paslaugas.

KAS GALI KREIPTIS DĖL PASLAUGŲ

  • asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas ar rūpintojas;
  • įstaigos darbuotojas (pvz. įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Savivaldybės administracijos seniūnijų, ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros, policijos ir kitų institucijų darbuotojai);
  • seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas, bendruomenės narys ar kitas suinteresuotas fizinis asmuo.

KAIP KREIPTIS DĖL PASLAUGŲ

Kreiptis dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo galima :

Pateikiant laisvos formos prašymą, kuriame svarbu nurodyti:

  • besikreipiančiojo asmens: vardą, pavardę; kontaktinį tel.nr. ir (ar) el. paštą.
  • asmens dėl kurio kreipiamasi: vardą, pavardę; kontaktinį tel. nr. ir (ar) el. paštą, gyvenamąją vietą, asmens (šeimos) galimą problemą, dėl kurios jam būtų reikalingos prevencinės socialinės paslaugos.

Dėl konsultacijų ir kitų svarbių klausimų asmenys gali kreiptis tel.nr.: (8 380) 5 13 98

Skip to content