Menu Close

Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte ” Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste” Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546.

Šalčininkų mieste vyrauja įvairios socialinės problemos, susijusios su dideliu socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičiumi, todėl buvo nuspęsta inicijuoti šį projektą, kurio tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, užtikrinant reikalingų socialinių paslaugų teikimą į namus. Projekto tikslinė grupė – daugiavaikių šeimų nariai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos asmenys, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys, nurodyti PFSA 4 priede. projekto veiklomis:
– Parengti rekomendacinį leidinį, skirtą savanoriams darbui su socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis namuose. Leidinio turinys bus tiesiogiai susijęs su Šalčininkų miete vyraujančiomis socialinėmis problemomis (atitinka PFSA 10.1.1 remiamą veiklą).
– Suorganizuoti mokymus savanoriams apie socialinių paslaugų teikimą rizikos grupės asmenims namuose Šalčininkuose. Vadovaujantis pirmoje projekto veikloje parengtu leidiniu, skirtu savanoriams darbui su socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis, apmokyti savanorius, jiems suorganizuojant 12 mokymų apie socialinių paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (atitinka 10.5 remiamą veiklą).
– Savanoriškas darbas Šalčininkų mieste su socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis namuose (atitinka PFSA 10.1.1 remiamą veiklą).
Siekiami rezultatai – į veiklas įtraukta nemažiau kaip 50 dalyvių, suorganizuoti 12 mokymų;
Projekto trukmė – 16 mėn.

Skip to content