Menu Close

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.


Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai:

 • Vaikai su negalia,
 • suaugę asmenys su negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimas:

 • iki 25 val. per savaitę asmens namuose,
 • iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Išimtiniais atvejais, kai asmeniui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ir savarankiškumą (asmeniui, iš šeimos narių negaunančiam pagalbos ir (ar) priežiūros, vienam gyvenančiam asmeniui ir kt.), reikia ilgesnės trukmės paslaugos, gali būti skiriama iki 70 val. per savaitę trukmės dienos socialinės globos asmens namuose paslauga.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:

 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos), pagalba maitinantis, asmens maitinimas,
 • pagalba buityje ir namų ruošoje,
 • kasdienė asmens higiena ir priežiūra,
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • palydėjimas į įvairias įstaigas,
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Asmenys (šeimos nariai, globėjai) dėl dienos socialinės globos namuose gavimo kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ar vyresnįjį specialistą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymas-paraiška paslaugoms gauti,
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ir jų kopijos),
 • neįgaliojo pažymėjimo kopija,
 • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (F 027a forma),
 • pažymos dėl specialiųjų nuolatines slaugos (SP forma) poreikių nustatymo kopija.
 • ir kiti dokumentai;

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas

Mokestis už dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose  yra 10,40 Eur/val., tačiau jis yra  nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už paslaugas, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 26 d. sprendimu T-(1.3E)-247 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamų prevencinių, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (žiūrėti čia)

 

 

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą, teikiama nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą, teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus.

 

 

Skip to content