Menu Close

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose. Dienos socialinės globos gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis. Dienos socialinė globa gali būti teikiama nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 5 kartų per savaitę.  Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjams sudarytos galimybės kuo ilgiau gyventi savo namuose, išlikti savarankiškiems.

Asmenys (šeimos nariai, globėjai) dėl dienos socialinės globos namuose gavimo kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ar vyresnįjį specialistą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymas-paraiška paslaugoms gauti,
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ir jų kopijos),
  • neįgaliojo pažymėjimo kopija,
  • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (F 027a forma),
  • pažymos dėl specialiųjų nuolatines slaugos (SP forma) poreikių nustatymo kopija.
  • ir kiti dokumentai;

Dienos socialinės globos paslaugos namuose yra mokamos:

  • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose vykdomas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimą T-(1.3E)-1082 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (žiūrėti čia)

 Paslaugos kaina 8,61 Eur/val.

Asmenims, kurių pajamos neviršija 2 VRP – 314 Eur – paslaugos teikiamos nemokamai.

 

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą, teikiama nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą, teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus.

 

 

Skip to content