Menu Close

Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos paslaugos

Pagalba iš pataisos įstaigų paleistiems (paleidžiamiems) asmenims teikiamos paslaugos:

  • informavimo;
  • konsultavimo;
  • tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos bendrosios socialinės paslaugos;
  • palydimoji paslauga;
  • padeda spręsti sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;
  • teikia informaciją ir tarpininkauja dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, socialinio darbuotojo funkcijas Šalčininkų rajone vykdo Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotoja, Veslava Narkun.

Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikiama telefonu ir gyvais susitikimais su asmenimis. Pagal poreikį asmenys iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų yra konsultuojami telefonu, suteikiama reikiama informacija dėl  gyvenamosios vietos, įdarbinimo, vienkartinių išmokų, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas.

Tarpininkaujama tvarkantis dokumentus dėl įsiskolinimų padengimo antstoliams, socialinių ryšių atkūrimo bei gyvenamosios vietos radimo, dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo. Parengiami antrojo integracijos etapo socialinių paslaugų suteikimo planai, pagal asmenų nurodytą reikiamą pagalbą.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais: Šalčininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistu koordinuojančio iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos klausimus Šalčininkų rajono savivaldybėje, su atsakingu Lietuvos kalėjimų tarnybos pataisos įstaigos socialiniu darbuotoju iš kurios paleidžiamas asmuo planuoja grįžti arba su Lietuvos probacijos tarnybos darbuotoju; su antstolių kontorų specialistais.

 

Informuojame, kad asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų, gali kreiptis nurodytu telefonu dėl reikiamos pagalbos gavimo.

Veslava Narkun. tel. Nr. +37068663207, el. pašto adresas veslava.narkun@sspc.lt.

 

 

 

 

Skip to content