Menu Close

Laikino atokvėpio paslaugos

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

Paslaugos aprašymas LAIKINAS ATOKVĖPIS – socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.
Paslaugos teikimo trukmė Pagal poreikį, tačiau per metus negali viršyti 720 val.
Paslaugos kaina Laikinas atokvėpis, teikiamas kaip socialinės priežiūros paslauga (pagalba į namus) – 8,16 Eur/val.
Laikinas atokvėpis, teikiamas kaip socialinės globos paslaugos (dienos socialinė globa asmens namuose) – 8,61 Eur/val.
Paslaugos gavėjas Vaikai su negalia;
suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.
Apmokėjimas už paslaugą Laikino atokvėpio paslaugos kaina priklauso nuo asmens pajamų dydžio bei paslaugų rūšies ir trukmės. Asmens mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugas kaip socialinę priežiūrą (pagalba į namus) arba socialinės globos paslaugos (dienos socialinė globa asmens namuose) negali viršyti 20 proc. asmens pajamų.

 

 

Skip to content