Menu Close

Bendrosios socialinės paslaugos

1.Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas
Centre yra teikiamos nuolatos. Informuojama platinant atmintines apie teikiamas paslaugas, taip pat asmenys informuojami bei konsultuojami telefonu ir atvykus į Centrą. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, rajono savivaldybę, dėl technines pagalbos priemonių ir kt.

Tarpininkaujama asmenims, patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai savimi pasirūpinti ir nesant artimųjų tenka asmenį perkelti iš vienos gydymo įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas, bei padėti susitvarkyti būtinus dokumentus. Taip pat asmenims, kuriems jau teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

2. Transporto paslaugų organizavimas

Transporto paslaugos teikiamos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkumų naudotis viešuoju arba privačiu transportu dėl sveikatos sutrikimų ar materialinių problemų. Šeimos patiriančios socialinę atskirtį Centro transportu gali nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, šeimas.

3. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (skalbimas) 
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. 

-skalbimas (iki 5 kg.) – 3,00 Eur.

-skalbimas (iki 9 kg) – 5,00 Eur.

Paslaugų gavėjas privalo:
1. Iš anksto užsakyti paslaugą telefonu arba asmeniškai. Jei dėl sveikatos būklės gavėjas negali pats tai gali padaryti šeimos narys arba jo globėjas.
2. Turėti skalbimo arba maudymosi priemones;

Skalbimo paslaugos yra nemokamos asmenims, kurių mėnesio pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (2 VRP- 352 eurų). 

4. Centras taip pat teikia aprūpinimo būtiniausias drabužiais ir avalyne paslaugas savarankiškai besikreipiantiems asmenims arba patekusiems į krizines situacijas,  esant sunkiai materialinei padėčiai.

5. Sociokultūrinių paslaugų organizavimas 

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, užsiimti mėgstama veikla.

 

Apmokėjimas už suteiktas bendrąsias paslaugas vykdomas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 26 d. sprendimą T-(1.3E)-247 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamų prevencinių, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (peržiūrėti).

 

 

 

 

Skip to content