Menu Close

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos

Paslaugos aprašymas

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS – tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.
Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). 

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos kaina

Nemokama paslauga.

Paslaugos gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos.

Apmokėjimas už paslaugą

Nemokamai.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

 

 

 

Skip to content