Menu Close

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Šalčininkų socialinių paslaugų šeimai centras nuo 2023 m. balandžio 6 d.  pradėjo teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams. Ši paslauga pradėta teikti užtikrinant jaunuolio prisitaikymą prie socialinės aplinkos, ugdant jo gebėjimus spręsti kylančias socialines bei kitas problemas, siekiant palengvinti jaunuolio socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams yra teikiama asmenims:

  • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.);
  • vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
  • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Palydėjimo paslaugos sudėtis:

  • bendravimas;
  • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
  • kitos paslaugos (transporto paslaugų teikimas, socialinio darbuotojo konsultacijos).

 

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Skip to content