Menu Close

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos

Socialinė priežiūra šeimoms -tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Paslaugos gavėjai – Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai, vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Teikimo trukmė / dažnumas – socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis – Bendravimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.), pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių, kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo,  kineziterapeuto ir kt.)

Paslaugas teikiantys specialistai – Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai.

 

Dėl išsamesnės informacijos ar paslaugų teikimo kreiptis tel. +370 380 51 398

 

Skip to content