Menu Close

Transporto paslauga Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Transporto paslauga teikiama pagal poreikį asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Centro transportu galima nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt.

Transporto paslaugos kaina pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-708 “Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo” yra :

  • asmenims su negalia, daugiavaikėms ir socialinės rizikos šeimoms, pensinio amžiaus asmenims – 1 km/ 0,15 €);
  • Rajono neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinėms organizacijoms – 1 km/ 0,25 €);
  • Kitoms rajono nevyriausybinėms organizacijoms ir biudžetinėms įstaigoms – 1 km/ 0,35 €).
  • Šalčininkų miesto ribose (iki 10 km) – 3,00 Eur.
  • Techninės pagalbos priemonių pristatymas į kliento namus – 1 km/ 0,15 €;

 

Transporto  paslaugos yra teikiamos nemokamai gavėjo (šeimos) pajamoms esant mažesnėms nei 2VRP (204 €).           

Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis.

Per 2016 m. gauta 200  pareiškėjų prašymų  bei įvykdyti 252 transporto išvykimai.     Tarpininkaujant seniūnijoms  padaugėjo transporto paslaugų užsakymų iš socialinės rizikos šeimų, nuvežant vaikus į rajono ir Vilniaus miesto gydymo ir reabilitacijos įstaigas.

Telefonas pasiteirauti (8 380)  51 398.

 

 

 

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro informacija

Skip to content