Menu Close

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ SUSIRINKIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo   2020  m. spalio mėn. Šalčininkų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001).  Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Šalčininkų paslaugų centre įvyko socialinių darbuotojų  padėjėjų susirinkimai nuotoliniu būdu. Vykusių susirinkimų metu socialinių darbuotų padėjėjams buvo pristatomos Centre paruoštos ir įsigaliojusios tvarkos, dalyvaujant EQUASS projekte:  Centro kokybės politika, Etikos ir gerovės užtikrinimo politika, paslaugų gavėjo teisių chartija,  etikos kodeksu ir kitos tvarkos.

Susirinkimų metu buvo kalbėta apie tai, kad ypač svarbus paslaugų gavėjų dalyvavimas sprendimų priėmime ir IPP pildyme, o kalbant apie orientaciją į asmenį, teikiant paslaugas būtina atsižvelgti  į paslaugų gavėjų fizinę ir socialinę aplinką ir siekiama įtraukti  paslaugų gavėjus į savęs vertinimo, planavimo, paslaugų teikimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo, vertinimo procesus, kompleksiškumą. Taip pat būtina paslaugų teikėjams užtikrinti gavėjų paslaugų tęstinumą. Ne ką mažiau svarbus aspektas, kad paslaugų teikėjai yra pasiryžę nuolat mokytis, nuolat gerinti paslaugas ir jų teikimo rezultatus.

Susirinkimo metu buvo pristatytos ir aptartos paslaugų gavėjų anketinės apklausos, gautų rezultatų analizavimas. Taip pat susirinkimo metų darbuotojai buvo informuoti apie Centro vykdomą partnerystės bendradarbiavimą su organizacijomis, rezultatų pristatymas ir aptarimas.

Skip to content