Menu Close

„PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ PLĖTRA IR JŲ ORGANIZAVIMAS DARBINGO AMŽIAUS ASMENIMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ŠALČININKŲ MIESTE“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO

PROJEKTO NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0398

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. lapkričio mėnesio vykdo projektą „Pagalbos į namus paslaugų plėtra ir jų organizavimas darbingo amžiaus asmenims, turintiems negalią, ir senyvo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“. Lapkričio ir gruodžio mėn. buvo įdarbinti 2 socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto  vykdymo  metu pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 12 asmenų darbingo amžiaus turintiems negalią ir senyvo amžiaus patiriantiems socialinę atskirtį  Šalčininkų mieste. Balandžio mėn. 1 socialinio darbuotojo padėjėjas sėkmingai užbaigė savo darbą projekte. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir du savanoriai kurie projekto pradžioje su projekto koordinatoriumi, socialiniu darbuotoju dalyvavo gavėjų paieškoje.  Tai pat savanoriai dalyvavo pagalbos į namus teikimo procese, teikiant bendravimo  ir kitas  paslaugas pagal poreikį neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims. Savanoriams dalyvavimui pagalbos į namus teikimo procesui skirta vidutiniškai 22 val. per mėnesį.

Pagalbos į namus paslaugų plėtra ir jų organizavimas darbingo amžiaus asmenims, turintiems negalią, ir senyvo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0207

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0398

PROJEKTO TIKSLAS – plėtoti ir organizuoti pagalbos į namus paslaugas Šalčininkų miesto darbingo amžiaus asmenims turintiems negalią ir senyvo amžiaus gyventojams.

Įgyvendinant projektą bus vykdoma veikla, skirta gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti, t.y.: pagalbos į namus paslaugų plėtra ir jų organizavimas. Darbingo amžiaus asmenys turintys negalią ir senyvo amžiaus asmenys jaučiasi nepilnavertiški, negalėdami dalyvauti visuomenėje ir darbo rinkoje, dažniausiai dėl šių priežasčių susiduria su socialine atskirtimi ir skurdu. Darbingo amžiaus asmenys turintys negalią ir senyvo amžiaus asmenys lengviau integruosis į visuomenę, pagerės jų gyvenimo kokybė, nes bus patenkinti būtiniausi jų poreikiai. Numatomas projekto dalyvių skaičius –  ne mažiau kaip 10 asmenų.

Projekto vykdytojas numato įtraukti į veiklą du savanorius kurie dalyvaus projekto dalyviu paieškoje, bei  įdarbinti du socialinio darbuotojo padėjėjus, kurie teiks pagalbos į namus paslaugas namuose pagal socialinio darbuotojo įvertintą paslaugų gavėjų poreikį, numatytus uždavinius, pagal sudarytą darbo grafiką

Laukiamas projekto rezultatas – sumažintas darbingo amžiaus asmenų turinčių negalią ir senyvo amžiaus asmenų socialinė atskirtis Šalčininkų mieste, pagerinta jų integracija į visuomenę, patenkinti gyvybiškai svarbūs poreikiai.

Projekto vykdymo laikotarpis – 6 mėn.

Projekto bendra  finansavimo suma – 13 872,86 Eur.

Skip to content