Menu Close

INFORMACIJA NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖ PAGALBOS PRIEMONES

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra tech.jpg

Informacija asmenims ir jų artimiesiems, norintiems gauti techninė pagalbos priemones Šalčininkų socialinių paslaugų centre.
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, skiriamos asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, turintiems judesio raidos sutrikimų, po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių.

Techninės pagalbos priemonėmis,(toliau – TPP)  mūsų įstaigą, pagal panaudos sutartį aprūpina Neįgaliųjų techninės  pagalbos centras prie SADM.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006- 12 -19 įsakymas Nr. A1‑338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija).

Šalčininkų rajono gyventojai aprūpinami kompensacine technika nemokamai.

1. Neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo)

2. Vaikščiojimo lazdelėmis.

3. Vaikščiojimo rėmas.

4. Vaikštynės su ratukais.

5. Alkūniniai bei pažastiniai ramentai.

6. Vonios suoliukai.

7. Dušo kėdės.

8. Paaukštintos tualeto sėdynės.

9. Čiužiniai praguloms išvengti.

10. Lovos staliukas.

 Šalčininkų rajono gyventojai aprūpinami kompensacine technika mokamai.

1. Automatiškai reguliuojama lova (už nauja 75 eur, už pakartotinai išduotą 35 eur)

2. Vaikštynė su staliuku (už nauja 9 eur, už pakartotinai išduotą 6 eur)

3. Naktipuodžio kėdutė (už nauja 6 eur, už pakartotinai išduotą 3 eur)

Klientas pervėda reikiama suma į Neįgaliųjų  techninės pagalbos centro sąskaitą.

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMA

Nuomotis TPP gali asmenys neturintis neįgalumo pažymėjimo bei pensininko pažymėjimo, turintis judesio raidos sutrikimų, po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras ( toliau – Centras ) teikia TPP nuomos asmenims paslaugą pagal poreikį, vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  patvirtintais nuomos įkainiais.  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021 m. balandžio 8 d. Nr. T-592, „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo“.

NUOMOJAMŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ

SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.Techninės pagalbos priemonės pavadinimasVnt.TPP nuomos įkainis 1 parai (Eur)TPP nuomos įkainis 1 mėnesiui (Eur)
1.Alkūniniai ramentai10,072,0
2.Pažastiniai ramentai10,072,0
3.Universalus vežimėlis10,3310,0

Asmenys pageidaujantys nuomotis TPP kreipiasi į Centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl techninės pagalbos priemonių nuomos;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentus;
 • sutartį dėl techninės pagalbos nuomos (pildoma Centre).
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), kurį išrašo asmenį gydantis gydytojas, nustatydamas asmens specialųjį poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę. Formoje Nr. 027/a nurodoma, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir pan.) ir dėl kokių priežasčių (laikinas sveikatos pablogėjimas dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių).

Pagal kliento prašymą TPP centras gali pristatyti į kliento namus.

Nebenaudojamos TPP klientas turi grąžinti į centrą.

Naktipuodžiu kėdzių, tualeto paaukštinimo, čiužinių grąžinti nereikia.

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI TRANSPORTO PASLAUGAS

 Šalčininkų socilinių paslaugų centras turi transportą, kuris yra pritaikytas vežti neįgalų asmenį vežimėlyje – nuvežti/atvežti asmenis, kurie dėl judėjimo ar senatvės problemų negali naudotis visuomeniniu transportu.

Centro transportu galima nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjus bei naudoja jį Centro darbo reikalams (techninės pagalbos priemonėms atvežimui ir kt.). Transportu taip pat naudojasi rajono neįgaliųjų pagyvenusių nevyriausybinės organizacijos.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugas, prieš 5 dienas turi pateikti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
 • vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (siuntimas į gydymo, reabilitacijos, socialinės globos įstaigą bei kiti vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • pažyma apie trijų paskutinių, iki kreipimosi dėl transporto paslaugų skyrimo, mėnesių pajamas;
 • esant poreikiui ir nesant užsakymų transportui, transportas gali būti užsakomas ir tą pačią vykimo dieną.

  Kainos:

 • asmenims su negalia, pensinio amžiaus asmenims – 1 km/ 0,15 €);
 • rajono neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinėms organizacijoms – 1 km/ 0,40 €);
 • Šalčininkų miesto ribose (iki 10 km) – 7,00 Eur.

Specialaus transporto paslaugos asmeniui (šeimai), kurio vidutinės 3 mėn. pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį ir kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą – teikiamos nemokamai.

Dėl transporto ir techninės pagalbos priemonių prašome kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą:

Sodų g. 3A, Šalčininkai

Tel./Faks: (8 380) 51398

el.p. salcininku.spc@etanetas.lt

Darbo laikas:

I-IV 08:00-17:00

V 08:00-15:45

Pietų pertrauka:

12:00-12:45

Centro administracijos informacija

Skip to content