Menu Close

Partnerystė

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, kaip Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos partneris, 2021 m. -2022 m. vykdo projektą “Informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaidą socialinę atskirti patiriantiems Šalčininkų miesto gyventojams bei tarpininkavimas”.
Projektas Finansuojamas iš Europos sąjungos socialinių fondo lėšų.
Projekto tikslas-pagerinti Šalčininkų miesto gyventojų socialines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinė atskirtį ir didinant bendruomenės narių socialinę integraciją. projekto įgyvendinimo metu bus pagerintas socialinę atskirtį patiriančių Šalčininkų miesto gyventojų informavimas apie prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas Šalčininkų mieste.
Įgyvendinant projektą bus vykdomos sekančios veiklos:
– informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaida;
– socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas).
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių rezultatų – mažinti Šalčininkų miesto gyventojų socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją.

Dėl informacijos kreiptis: Plento g. 7, Šalčininkai; Tel. 8 380 52201; +370 6 880 18070 Danuta Zagorodniaja

PARTNERYSTĖ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras diegia EQUASS (Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema) ir aktyviai peržiūri visas savo veiklos sritis, jas tobulina, rengia naujus dokumentus. Susirinkimo metu su darbuotojais aptarėme klausimą dėl partnerystės su įvairiomis pelno siekiančiomis, nesiekiančiomis organizacijomis bei viešojo sektoriaus organizacijomis, naujų  partnerysčių paieškos organizavimą.

Peržiūrėdami mūsų partnerių teikiamą naudą, įsitikinome, kad ji labai svarbi ir įvairi: parama maistu, parama baldais, drabužiais, avalyne ir daiktais, nemokamos edukacijos, nemokami renginiai (kino filmai, koncertai, spektakliai, ekskursijos ir kt.), nemokamos patalpos, projektinė veikla, papildomi žmogiškieji ištekliai, nemokamos konsultacijos (teisiniais, įdarbinimo klausimais ir kt. ), nemokamos sveikatingumo paslaugos, nemokama emocinė / psichologinė parama gyventojams, nemokami mokymai /konsultacijos darbuotojams.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų partneriams už bendradarbiavimą ir linkime visiems sveikatos!

Skip to content