Menu Close

Informacija asmenims ir jų artimiesiems, norintiems gauti techninės pagalbos priemones

Šalčininkų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) nuo 2004 m. Šalčininkų rajono gyventojus aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, reguliuojamomis lovomis, čiužiniais praguloms išvengti bei antgaliais lazdoms, ramentams.
2017 metais gauti 313 Šalčininkų rajono gyventojų prašymai techninės pagalbos priemonėms (toliau -TPP) įsigyti, išduota 428 vnt. TPP. Daugiausiai išduota alkūninių ramentų (79 vnt.), vaikštynių su ratukais ir staliuku (58 vnt.), universalių vežimėlių (57 vnt.), pažastinių ramentų (50 vnt.), naktipuodžio kėdučių (49 vnt.) ir kt.

2017 metais daugiausiai sunkumų kilo dėl asmenų aprūpinimo vežimėliais. Poreikis nebuvo patenkintas, nes Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Vilniaus skyrius suteikė mažai neįgaliųjų vežimėlių.

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai: 

 • išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a;

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

 • prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);

 • neįgaliojo pažymėjimas arba senatvės pensinį amžių patvirtinantis dokumentas;

 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (jeigu reikia);

 • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją).

Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis tiesiogiai priklauso nuo Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Vilniaus skyriaus, kadangi techninės pagalbos priemonės gaunamos iš Vilniaus skyriaus.

Asmenims norintiems įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojama lovą, čiužinį praguloms išvengti, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei asmenims su visiška negalia.

 Už rankomis ar automatiškai reguliuojama lovą asmuo turi sumokėti:

 • 43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;

 • 20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

 • 72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

 • 35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą.

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinama asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

 • 15 eurų už naują rankomis reguliuojamą lovą;

 • 8 eurus už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą;

 • 29 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

 • 15 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Asmuo, norintys gauti naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi sumokėti:

 • 6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;

 • 3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę.

Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą vaikštynę su staliuku turi sumokėti:

 • 9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;

 • 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku.

TPP privaloma atsiimti patiems ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam žmogui. Priemonei sulūžus ar sugedus ją būtina grąžinti į įstaigą, iš kurios ji buvo gauta.

 Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Neįvykdžius šios sąlygos, priemonės bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Šalčininkų socialinių paslaugų centrui.

 TPP gali būti nuomojamos. Nuomojamos techninės pagalbos priemonės – tai priemonės neįgaliesiems, gautos paramos būdu ar įsigytos už įstaigos lėšas. Išsinuomoti TPP teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Šalčininkų rajono savivaldybėje, turintys judėjimo negalią, sukakę senatvės pensijos amžių, asmenys, patyrę traumas ir (ar) asmenys dėl sveikatos sutrikimų negalintys savarankiškai judėti, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones. Nuomojamos techninės pagalbos priemonių nuomos įkainius tvirtina Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Alicija Kolyško,

Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja

(tel. 8 380 51 398)

Skip to content