Menu Close

Transporto paslaugos

Transporto paslauga teikiama asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais. Asmuo, užsakydamas transporto organizavimo paslaugą, privalo suteikti tikslią ir išsamią informaciją apie kelionės datą, tikslą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jeigu jis reikalingas). Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis.

Centro lengvasis automobilis yra devynių sėdimų vietų, pritaikytas vežti vieną neįgalų asmenį vežimėlyje.

Centro transportu galima nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjus bei naudoja jį Centro darbo reikalams (techninės pagalbos priemonėms atvežimui ir kt.). Transportu taip pat naudojasi rajono neįgaliųjų organizacijos, neįgaliųjų biudžetinės organizacijos, seniūnijos.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugas, prieš 5 dienas turi pateikti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

  • gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;

  • vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (siuntimas į gydymo, reabilitacijos, socialinės globos įstaigą bei kiti vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai);

  • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

  • pažyma apie trijų paskutinių, iki kreipimosi dėl transporto paslaugų skyrimo, mėnesių pajamas;

  • esant poreikiui ir nesant užsakymų transportui, transportas gali būti užsakomas ir tą pačią vykimo dieną.

Apmokėjimas už suteiktas transporto paslaugas vykdomas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 26 d. sprendimą T-(1.3E)-247 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamų prevencinių, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (skaityti čia)

  • asmenims su negalia, pensinio amžiaus asmenims – 1 km/ 0,40 €);

  • rajono neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinėms organizacijoms – 1 km/ 0,70 €);

  • kitoms rajono nevyriausybinėms organizacijoms ir biudžetinėms įstaigoms – 1 km/ 0,90 €).

Specialaus transporto paslaugos asmeniui (šeimai), kurio vidutinės 3 mėn. pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (Iki 2 VRP – 352 Eur) ir kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą – teikiamos nemokamai.

 

2017 metais Šalčininkų socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) užregistruota 258 transporto išvykimų. Centro lengvasis automobilis yra devynių sėdimų vietų, pritaikytas vežti vieną neįgalų asmenį vežimėlyje.

Centro transportu galima nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjus bei naudoja jį Centro darbo reikalams (techninės pagalbos priemonėms atvežimui ir kt.). Transportu taip pat naudojasi rajono neįgaliųjų organizacijos, neįgaliųjų biudžetinės organizacijos, seniūnijos.

(daugiau…)

Skip to content