Menu Close

EQUASS pažangos ataskaita

Šalčininkų socialinių paslaugų centras 2023 m. birželio mėnesį pateikė pirmąją pažangos ataskaitą apie praėjusių metų įgyvendintus veiksmus ir įdiegtus naujus darbo metodus. Pateikti duomenys ir pasiekta pažanga įrodo, kad organizacija nuolat gerina darbuotojams sąlygas, užtikrina saugią ir sveiką aplinką, skiria individualų dėmesį paslaugų gavėjams, mokosi ir gerina paslaugų kokybę bei rezultatus, kuria naujus darbo metodus, plečia paslaugų spektrą ir tobulina procesus.

Remiantis EQUASS kokybės principais organizacijos rekomendacijos yra tinkamai įgyvendintos ir atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą.

Daugiau informacijos nuorodoje:

Pažangos ataskaita Šalčininkų SPC

 

 

Skip to content