Menu Close

Visuomenės informavimas – viena iš Šalčininkų socialinių paslaugų centro veiklos krypčių!

Nuo š. m. kovo 30 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centre yra teikiamos prevencinės socialinės paslaugos. Prevencinių socialinių paslaugų teikimu siekiama puoselėti ir stiprinti vietos žmonių, bendruomenės gebėjimus, mokėjimą ir motyvaciją spręsti esančias situacijas, problemas, taip pat veikti prevenciškai, siekiant bendruomenės narių socialinės gerovės. Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdo potencialių paslaugų gavėjų paiešką bei darbą su bendruomenę. Darbas su bendruomene apima įvairiapusę pagalbą vietos žmonėms (asmenims, šeimoms, kaimynams, žmonių grupėms ir kt.) Paslauga teikiama bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis ir kitomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis institucijomis ir įstaigomis.

Užtikrindami prevencinių socialinių paslaugų vykdymą centro socialiniai darbuotojai organizuoja ir vykdo susitikimus su Šalčininkų rajono seniūnijų bendruomenėmis (seniūnais, seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais ir kitais bendruomenių nariais). Organizuojant šią prevencinę priemonę orientuojamasi į visuomenės informavimą, siekiant suteikti žinių apie centro veiklą bei teikiamas paslaugas. Centro socialiniai darbuotojai jau apsilankė: Butrimonių, Turgelių, Poškonių, Dieveniškių, Akmenynės, Jašiūnų, Gerviškių, Pabarės seniūnijose. Planuojama susitikimus organizuoti ir kitose seniūnijose.

Susitikimų metu socialiniai darbuotojai organizuojantys transporto, pagalbos į namus, prevencinių socialinių paslaugų, integralios socialinės globos asmens namuose ir kitų centre teikiamų paslaugų vykdymą atsako į gyventojams rūpimus klausimus, dalina teikiamų paslaugų atmintines ir skrajutes. Siekiama, kad gyventojai žinodami plačiau apie centro teikiamas paslaugas, esant poreikiui kreiptųsi ir (ar) nukreiptų asmenis dėl paslaugų gavimo.

Dėkojame visiems dalyvavusiems susitikimuose už bendradarbiavimą ir aktyvų įsitraukimą, siekiant visuomenės gerovės !

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro

Socialinė darbuotoja

Evelina Kulik

 

Skip to content