Menu Close

Socialinių darbuotojų mokymai tema: „Įrodymais grįstas socialinis darbas: kaip reikia matuoti rezultatą“

Teikiant socialines paslaugas įstaigai yra labai svarbus pasiektas rezultatas bei teikiamų paslaugų gerinimas, todėl vadovaujantis patvirtintu 2024 m. centro darbuotojų kompetencijų tobulinimo planu š. m. kovo 20 d. centro socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams buvo organizuoti 8 akademinių valandų mokymai „Įrodymais grįstas socialinis darbas: kaip reikia matuoti rezultatą.

Mokymus vedė Dr. Ieva Adomaitytė – Subačienė, patyrusi lektorė, konsultantė ir EQUASS kokybės sistemos auditorė turinti ilgametę patirtį socialinio darbo srityje. Centro socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis mokymų metu įgijo vertingų žinių ir praktinių įgūdžių.

Mokymų metu buvo aptariamos efektyvios apklausų ir atsiliepimų rinkimo strategijos, siekiant geriau suprasti paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius. Mokymų dalyviai nagrinėjo 2023 m. paruoštas teikiamų paslaugų (pagalbos į namus, integralios pagalbos, transporto bei paslaugų šeimoms patiriančioms sunkumus) kokybės vertinimo anketas bei išvadas, išmoko taikyti įvairius rodiklius ir metodus teikiamų paslaugų rezultatams kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti.

Mokymų dalyviai teigiamai įvertino mokymų turinį ir lektorės profesionalumą. Gautos žinios ir įgūdžiai bus taikomi kasdieniame darbe siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę ir didžiausią naudą centro paslaugų gavėjams.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro informacija.

Skip to content