Menu Close

Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“  Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

2016 m. rugsėjo 19 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”. Jo vykdymo trukmė – 36 mėnesiai.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 156 000,00 Eur.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Tokiu būdų, sunkiai sergantys asmenys galės gauti kompleksinę pagalbą savo namuose, taip išvengdami gydymo stacionare ar apgyvendinimo globos namuose. Šis projektas yra didelė pagalba artimiesiems. Dažni atvėjai , kada šeimos nariams tenka atsisakyti darbo ir slaugyti neįgalųjį ar senyvo amžiaus žmogų.

Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiant siekiama apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, tenkinami asmens bei jo šeimos narių socialinių paslaugų poreikiai.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių: socialinės globos namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą ir slauga namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmeniui namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tiklas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias priemones bei socialines paslaugas.

Komanda sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai.

Integralios pagalbos namuose gavėjai

Projekto tikslinės grupės – neįgalūs asmenys ir senyvo amžiaus žmonės

Integralią pagalbą planuojama teiki 20 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės pagalbos(priežiūros) poreikis ir didelių specialiųjų poreikių lygis. Projekto vykdymo metu gavėjų skaičius gali didėti. Vidutinė integralios pagalbos neįgaliam darbingo amžiaus asmeniui, senyvo amžiaus asmeniui teikimo trukmė – apie 4,5 valandos per dieną, 5 dienos per savaitę.

        Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose vykdomas pagal Šalčininkų rajono Savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-1016 ir nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas). Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Integralią pagalbą šiems gavėjams teikia viena mobili komanda, kuri su slaugytoja transportu nuvyksta į gavėjo namus ir pagal poreikį suteikia įvairiapusę pagalbą kliento namuose. Slaugytojo funkcijos apima: injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą) , žaizdų ir pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso skaičiavimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais, o slaugytojo padėjėjai stebi asmenį pagal slaugytojo nurodymus, perriša žaizdas, nuprausia, pakeičia sauskelnes, padeda judant, gulantis į lovą, pamaitina ar padeda pavalgyti ir kt.

           

Dėl integralios pagalbos paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą, adresu Sodų g. 3A, Šalčininkai arba telefonu (8 380) 51398.

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro informacija

Skip to content