Menu Close

MOKYMAI CENTRO DARBUOTOJAMS APIE SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ

„Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys užvis naudingas“ – Konfucijus

Šalčininkų socialinių paslaugų centras organizavo centro darbuotojams aktualius mokymus tema „Socialinės atsakomybės principų taikymas Šalčininkų socialinių paslaugų centre“, kuriu metu darbuotojai buvo supažindinti su socialinės atsakomybės samprata, lygiais bei nauda, sužinojo apie darnų bei tvarų vystymąsi siekiant išsaugoti ekologinę pusiausvyrą ir žmonių gerovę ateičiai. Lektorė pasakojo apie socialinių darbuotojų vaidmenį šios informacijos plėtroje, t.y.: kovojant už socialinį teisingumą. Darbuotojai sužinojo apie naują požiūrį į socialinį darbą taikant ekologinę sistemų teoriją kurios pagrindiniai aspektai, tai – įpareigojimas, palengvinimas, pritarimas bei partnerystė.

Taipogi lektorė akcentavo kokius socialinius, aplinkosaugos ir organizacijos valdymo aspektus galėtume pakeisti bei į ką atkreipti dėmesį. Centro darbuotojai be to sužinojo naudingos informacijos apie viešųjų žaliųjų pirkimų aktualijas šiems ir būsimiems metams. Mokymai vyko diskusijos būdu, dėka to tema buvo suprantama ir mokymų eiga nuosekli.

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centras  po mokymų paruošė Socialinės atsakomybės veiklų priemonių planą. 

 

                                           Socialinės atsakomybės veikių priemonių planas

 

 

 

 

EFEKTYVUS

IŠTEKLIŲ

NAUDOJIMAS

VIDINĖS ORGANIZACIJOS INICIATYVOS

• Visos biuro technikos darbo pabaigoje išjungimas;

• Popierinių dokumentų, prezentacijų atsisakymas, perkeliant juos į elektronines laikmenas;

• Spausdinant dokumentams naudoti dvipusį spaudos būdą;

• Informacijos siuntimas elektroniniu paštu, vietoj popierinių dokumentų;

• Apšvietimo lempučių pakeitimas į energiją taupančias lemputes;

• Vandens srovę silpninančių, vandenį taupančių galvučių sumontavimas kranuose;

• Tik energiją taupančių prietaisų (kompiuterių, faksų, ir t.t.), su specialiu ženklinimu įsigijimas;

PERDIRBIMAS,

ATLIEKŲ,

TARŠOS

MAŽINIMAS

•Atliekų rūšiavimo skatinimas;

• Rūšiavimo konteinerių, dėžių įrengimas organizacijoje;

• Kelionių į/iš darbo optimizavimas;

• Biuro technikos atidavimas saugiam perdirbimui/utilizavimui;

• Prioriteto teikimas video konferenciniams susitikimams, vietoj važiavimo pas klientus, partnerius;

•  Organizacijos dalyvavimas akcijoje„Darom“ ;

• Centralizuotai tiekiamo vandens vartojimas, siekiant mažinti susidarančias plastiko atliekas.

 

Skip to content