Menu Close

Aprūpininimas techninės pagalbos priemonėmis Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Šalčininkų socialinių paslaugų centras Šalčininkų rajono gyventojus nuo 2004 m. aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, reguliuojamomis lovomis, čiužiniais praguloms išvengti bei antgaliais lazdoms, ramentams.

Teisę įsigyti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

• asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
• asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
• asmenys, sukakę senatvės pensinio amžių;
• asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Centras aprūpindamas Šalčininkų rajono gyventojus TPP remiasi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimu“ ir jo pakeitimais.

Asmenys, norintys gauti TPP, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę;
 • prašymą gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) (išskyrus medinėms lazdelėms, metalinėms lazdelėms, rankomis ar automatiškai reguliuojamoms lovoms, lovos staliukams, čiužiniams praguloms išvengti). Išrašas galioja 12 mėn. nuo jo išdavimo dienos;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (užsieniečiams);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą (asmenims, kuriems gydytojo sprendimu yra būtina skirti lovos staliuką ir priemones praguloms išvengti t. y. lovą, čiužinį ir kt.).

Kitos TPP skyrimo sąlygos:

 • TPP perduodamos, pasirašant vieną ar kelias sutartis, kurios įpareigoja asmenis, grąžinti TPP, kai asmeniui jos nebus reikalingos;
 • TPP klientai aprūpinami nemokamai, eilės tvarka.

Nuo 2017 m. sausio 3 d. įsigaliojo Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (TPP) ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Asmuo aprūpinamas rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu sumoka į Vilniaus Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (toliau TPNC) atsiskaitomąją sąskaitą:

TPP Fiksuota įmoka/Eur Fiksuota įmoka už grąžintas TPP/Eur[2]
Už naują automatiškai reguliuojamą lovą 72 29
Už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą 35 15
Už naują rankomis reguliuojamą lovą 43 15
Už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą 20 8

 

Asmuo turi atnešti originalų mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje. Originalas yra atiduodamas asmeniui, o kvito kopija prisegama Centre prie likusių dokumentų.

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinama asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį fiksuota įmoka (žr.lentelę).
Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.
Asmenys aprūpinami naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku vieną kartą per 6 metus. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro siūlomą naktipuodžio kėdutę, gautą iš TPNC, ar vaikštynę su staliuku, sumoka į Vilniaus TPNC atsiskaitomąją sąskaitą:

 • Naktipuodžio kėdė (nauja) – 6 €
 • Naktipuodžio kėdė (naudota) – 3 €
 • Vaikštynė su staliuku (nauja) – 9 €
 • Vaikštynė su staliuku (naudota) – 5 €

Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku įmoka asmeniui negrąžinama.
TPP grąžinimas.
TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui.

Pasibaigus numatytam TPP naudojimo terminui, asmuo pagal poreikį gali pratęsti TPP naudojimo laiką, paskambinęs arba atėjęs į Centrą.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Šalčininkų socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.

Prašome nepamiršti grąžinti nebereikalingas naudojimui TPP, kadangi jomis gali pasinaudoti dar kiti žmonės.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys šios socialinės paslaugos teikimą:

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 12 19 įsakymas Nr. A1‑338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ir pakeitimai;

 

Per 2017 m. I ketv. TPP iš  viso buvo aprūpinti 262 asmenys, išduota 436 vnt.

Aprūpinant asmenis priemonėmis, daugiausiai sunkumų kilo dėl asmenų aprūpinimo naujomis priemonėmis (universalus vežimėliai, vaikštynės su ratukais, naktipuodžio kėdutėmis). Šių priemonių asmenys laukia jau nuo vasaros, keletą mėnesių.

Per 2017 m. I  ketv. buvo grąžinta 25  vnt. TPP įvairių rūšių, kurios buvo išduotos asmenims naudoti pakartotinai.

 

 

Dėl Techninės pagalbos priemonių įsigijimo prašome kreiptis į
Šalčininkų socialinių paslaugų centrą
Sodų g. 3A, Šalčininkai
Tel./Faks: (8 380) 51398
el.p. salcininku.spc@etanetas.lt

Darbo laikas:
I-IV 08:00-17:00
V 08:00-15:45
Pietų pertrauka:
12:00-12:45

 

Skip to content