Menu Close

Pagalbos į namus paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos socialinės paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos vienam gyvenančiam asmeniui ar šeimai gali būti teikiamos  nuo 2 iki 10 val. per savaitę.

Pagalbos į namus gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Į pagalbos į namus sudėtį sudaro:

 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus)
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas;
 • laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Asmuo, pageidaujantis gauti pagalbos į namus paslaugas (šeimos, bendruomenės nariai, globėjai) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos vyresnįjį specialistą, užpildo nustatytos formos  prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;
 • asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;
 • išrašą iš medicinos dokumentų, forma 027/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę;
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra registracijos spaudo pase);
 • pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

Apmokėjimas už paslaugą:

Pagalbos į namus valandinis įkainis: 10,19 Eur/ 1 val.

VRP  – Valstybės remiamos pajamos 176 Eur.

Pagalbos į namus paslaugos yra  teikiamos nemokamai –jeigu asmens pajamos neviršija 2 VRP ( 352 Eur ).

Jeigu asmens pajamos viršija  2 VRP (daugiau negu 352 Eur ) asmuo moka pagal tuo metu galiojantį Mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą ir  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 26 d. sprendimą T-(1.3E)-247 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamų prevencinių, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (skaityti čia)

 

Skip to content