Menu Close

Socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos asmens namuose PASLAUGOS ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagalbos į namus paslaugas teikia nuo 2005 m. Teikiant pagalbos į namus paslaugas siekiama asmeniui sudaryti sąlygas kuo ilgiau visa vertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, vaikai su negalia ir jų šeimos, bei kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Pagalba į namus teikiama pagal poreikį iki 10 val. per savaitę. Paslaugos sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Dažniausiai teikiamos paslaugos tai pagalba apsirūpinant maisto produktais ir maisto ruošoje, pagalba buityje ir namų ruošoje, sveikatos priežiūros organizavimas, palydėjimas į reikiamas gydymo įstaigas bei mokesčių apmokėjimas.

Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos ir teikiamos 12 Šalčininkų rajono seniūnijų. Šiuo metu, paslaugas teikia 17 socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie kiekvienais metais kelia savo kvalifikaciją. 2017 m. pagalbos į namus paslauga gavo 105 asmenys (iš jų 33 vieniši paslaugos gavėjai), o šiais metais pagalbos į namus paslaugas gauna 84 asmenys. Socialinės paslaugos yra teikiamos nemokamai, jei asmens pajamos yra mažesnės už 2 VRP dydį (244 Eur).
Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Jeigu pagalbos į namus paslaugų gavėjui neužtenka, skiriame dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas Centras teikia nuo 2012 m. Šių paslaugų teikimo metu asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu kliento namuose. Paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną pagal poreikį. Centras dienos socialinei globai asmens namuose teikti turi licenciją. Nuo 2017 m. sausio 2 d. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams yra teikiama Integrali pagalba.

Integralios pagalbos paslaugos teikiamos iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Integrali pagalba apima slaugos ir dienos globos paslaugas, kurias teikiant siekiama apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, tenkinami asmens bei jo šeimos narių socialinių paslaugų poreikiai, atsižvelgiama į šeimos narių poreikius bei galimybes rūpintis vienas kitu.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdydamas projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“ gavo slaugos – bendrosios praktikos slaugos licenciją, kuri suteikia Centrui teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Integralios pagalbos paslaugų gavėjai – suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus neįgalūs asmenys su sunkia negalia, vaikai su negalia kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.

Integralią pagalbą projekto vykdymo laikotarpiu ( iki 2019 m. rugsėjo 18 d.) planuojama teiki 20 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Per projekto vykdymo laikotarpį integrali pagalba buvo suteikta 19 paslaugų gavėjų, o šiuo metu paslaugos teikiamos 13 Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojų.

Paslaugos teikiamos komandos principu. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai. Integralią pagalbą šiems gavėjams teikia viena mobili komanda, kuri su slaugytoja transportu nuvyksta į gavėjo namus ir pagal poreikį suteikia įvairiapusę pagalbą kliento namuose. Slaugytojo funkcijos apima: injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą), žaizdų ir pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso skaičiavimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais, o slaugytojo padėjėjai stebi asmenį pagal slaugytojo nurodymus, perriša žaizdas, nuprausia, pakeičia sauskelnes, padeda judant, gulantis į lovą, pamaitina ar padeda pavalgyti ir kt.

Vykdant projektines veiklas iš projekto lėšų įsigyta 1 transporto priemonė, skirta mobiliųjų komandų darbo organizavimui, asmeninės apsaugos ir higienos priemonės, priemonės palengvinančios darbuotojų darbą: čiužinys – vonia, perkėlimo diržai, perkėlimo lentos, čiužiniai iš porolono pragulų profilaktikai ir kitos techninės pagalbos priemonės skirtos integralios pagalbos teikimui.
Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, vykdant integralios pagalbos projektą asmens namuose apskaičiuojamas pagal Šalčininkų rajono Savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-1016, o slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Dienos globos ir slaugos paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti. Vidutinė integralios pagalbos neįgaliam darbingo amžiaus asmeniui, senyvo amžiaus asmeniui teikimo trukmė – apie 4,5 valandos per dieną, 5 dienos per savaitę.
Šias paslaugas koordinuoja 1 Centro socialinis darbuotojas, kuris nemažiau kaip vieną kartą per mėnesį aplanko paslaugų gavėjus namuose įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir darbuotojų teikiančių paslaugas funkcijų atlikimą. Dėl pagalbos paslaugų organizavimo galimybių ir kitais klausimais susijusiais su paslaugų teikimu bendradarbiaujama su rajono seniūnais, seniūnijos vyresniaisiais specialistais ir socialiniais darbuotojais.

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro informacija

Skip to content