Menu Close

Savanorystė Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Nuo 2021 m. kovo mėn. Šalčininkų socialinių paslaugų centras vykdo projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546  „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Projekto tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, užtikrinant reikalingų socialinių paslaugų teikimą į namus. Projekto tikslinė grupė – daugiavaikių šeimų nariai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos asmenys, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys.

Siekiami rezultatai – į veiklas įtraukta nemažiau kaip 50 dalyvių.

Projekto trukmė – 16 mėn. Projekto suma – 33776,67 Eur.

Projekto vykdymo metu (nuo 2021 m. kovo mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn.) įvykdytos sekančios veiklos:

  1. Suburta grupė iš 12 savanorių. Savanoriai yra mūsų partnerių – Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos (dešimt) ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šalčininkų skyriaus (du) nariai.
  2. Parengtas leidinys savanoriams „Socialinių paslaugų teikimas Šalčininkų mieste” darbui su socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis, jų  namuose Šalčininkų mieste.
  3. Savanoriams suorganizuot dvylika mokymų šešiomis temomis apie socialinių paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Rugsėjo  mėn. savanoriai pradėjo vykdyti savanorišką veiklą, teikti paslaugas devyniolikai (tikslinė grupė – 38) asmenų,  reikalaujančių įvairių paslaugų namuose (t.y. transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems Šalčininkų miesto gyventojams teikimas).Tarp jų dažniausiai neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys. Teikdami paslaugas savanoriai palaiko ryšį su Šalčininkų socialinių paslaugų centro koordinuojančiu pagalbos į namus paslaugas socialiniu darbuotoju.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro administracija dėkinga savanoriams už dalyvavimą  projekte, už geranoriškumą artimojo atžvilgiu, todėl Šv. Kalėdų proga, įteikėme savanoriams dvylika šventinių maisto davinių. Dėkojame centro partneriui VšĮ „Dievo gailestingumo bendruomenė” direktoriui Tadeušui Romanovskiui už suteiktą paramą.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro administracija

 

Skip to content