Menu Close

Savanoris – daugiau negu pagalba

Savanoris – daugiau negu pagalba

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – tai daugiau negu įstaiga, kurios specialistai padeda gyventojams. Tai gyvenimo būdas, kai matai pasaulį visiškai kitomis akimis. Čia dirba 4 atvejo vadybininkai, 15 socialinių darbuotojų ir 20 padėjėjų. Kasdien jie skuba į vienišų, senyvo amžiaus, ligotų asmenų namus, pas šeimas, kurioms reikia socialinės pagalbos. Tačiau kartais pritrūksta rankų, todėl savanorystės modelis turi yra labai svarbus ir labai reikalingas.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas projektą „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“ kvietė savanoriauti norinčius gyventojus.

– Per partnerius susiradome 12 savanorių. Tiesa, visi – turintys gyvenimišką patirtį. Jaunimas kol kas žiūri į tai atsargiai. Tačiau papildoma pagalba mums ir mūsų globojamiems gyventojams yra be galo reikalinga. Ir kartais didelės reikšmės turi ne pats pagalbos prašymas ir tam tikro darbo atlikimas, o bendravimas, buvimas kartu, apsilankymas namuose ir geras žodis, – pasakoja direktorė Kristina Kolendo.

Nuo liepos 22 d. į kvietimą atsiliepę savanoriai dalyvavo mokymuose (12 mokymų, 6 temos). Kiekvienai temai buvo skirtos dvi mokymų dienos, viena – teorinei, kita – praktinei veiklai. Rugsėjo 2 d. savanoriai įveikė 96 val. kursą ir gilino savo žinias tokiomis temomis:

  1. Ekonominės socialinės teisės ir socialinė atskirtis;
  2. Socialinėje atskirtyje esančių asmenų ypatumai;
  3. Socialinių paslaugų teikimo ypatumai;
  4. Psichologiniai socialinių paslaugų teikimo aspektai;
  5. Socialinių paslaugų ypatingomis sąlygomis / nelaimių atveju teikimo ypatumai;
  6. Socialinių paslaugų sistema šalyje.

Savanoriai 24 valandas kiekvieną projekto mėnesį padės Šalčininkų miesto gyventojams, kuriems reikalinga socialinė pagalba namuose. Planuojama socialinę pagalbą suteikti ne mažiau nei 38 tikslinės grupės asmenims (socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams).

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo mokymo procese ir liko labai patenkinti nuo įgytų žinių, kurias  pritaikys praktikoje.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras dėkoja savanoriams už dalyvavimą projekte ir norą padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Projekto partneriai: Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Šalčininkų skyrius.

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0546 „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“.

Skip to content