Menu Close

Saugi aplinka ir stiprus ryšys: Šalčininkų socialinių paslaugų centro klientų apklausa

Vadovaujantis EQUASS kokybės principais ir siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą, Šalčininkų socialinių paslaugų centre 2024 m. kovo – balandžio mėn. buvo atlikta pagalbos į namus paslaugų gavėjų apklausa. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai atsakė  į interviu klausimus. Apklausos tikslas – išsiaiškinti pagalbos į namus paslaugų gavėjų pasitikėjimą individualios priežiūros darbuotojais bei nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus, tokius kaip – patiriamas psichologinis ir (ar) fizinis smurtas.

Apklausoje dalyvavo 20 paslaugų gavėjų, kuriuos apklausė kitas socialines paslaugas teikianti socialinė darbuotoja – Evelina Kulik. Apklausos metu paslaugų gavėjai atvirai teigė, kad niekada nebuvo patyrę fizinio ar psichologinio smurto iš individualios priežiūros darbuotojų. Apklausa taip pat atskleidė, kad paslaugų gavėjai nebuvo įžeidinėjami ir (ar) verčiami daryti tai, ko nenorėjo, taip pat nepatyrė jokio materialinio ar psichologinio spaudimo, kuris galėjo paveikti jų savijautą. Džiugu, kad paslaugų gavėjai teigiamai įvertino pasitikėjimą lankančiais individualios priežiūros darbuotojais ir užsimezgusį tarpusavio ryšį.

Apibendrinant apklausos rezultatus, galima teigti, kad pagalbos į namus paslaugą gaunantys paslaugų gavėjai jaučiasi saugūs, gerbiami, bei žino, kur gali kreiptis iškilus rūpimiems klausimams. Gauti apklausos rezultatai rodo, kad Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia kokybiškas pagalbos į namus paslaugas, atitinkančias EQUASS kokybės principus.

 

Šalčininkų socialinių paslaugų centro informacija

Skip to content