Menu Close

Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo mokymuose „Sėkmingas darbas komandoje“

2017 m. kovo 17 d. 12 Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų dalyvo 8 a.k valandų mokymuose „Sėkmingas darbas komandoje“ pagal projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V- 418 „Integrali pagalba į namus“.

       

 

 

 

 

 

Mokymus vykdė UAB Judruma, mokymai vyko Šalčininkų rajono savivaldybės patalpose. Įgyvendinant projektą Integralią pagalbą teiks 2 mobiliosios komandos, todėl mokymų metu Centro darbuotojai lavino darbo komandoje įgūdžius.

Šiuo metu Integrali pagalba yra teikiama 9 projekto dalyviams (Šalčininkų m., Butrimonių ir Kalesninkų seniūnijose). Įgyvendinant projektą buvo įsigytas automobilis Škoda Yeti, kuriuo naudojasi komandos darbuotojai teikiant paslaugas gavėjams. Centras iš projekto lėšų įsigijo priemones darbuotojų darbui palenvinti (čiužinius praguloms išvengti, perkėlimo diržus) ir higienos priemones.

 

Elvyra Černel, Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja

Skip to content