Menu Close

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradeda vykdyti projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“

 
2016 m. rugsėjo 19 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams” finansavimo ir administravimo sutartį (Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti  skiriama  156 000,00 Eur.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Integralią pagalbą planuojama teiki 20 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia (nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis), gyvenanąčių Šalčininkų, Gerviškių, Eišiškių ir Butrimonių seniūnijose. Integralios pagalbos paslaugas gavėjams planuojama teikti nuo 2017 m. sausio mėnesio.

Projekto vykdymo metu bus suformuotos 2 mobilios komandos, kuriose dirbs 12 darbuotojų, iš jų; slaugytojų –1 asmuo, slaugytojo padėjėjų – 5 asmenys, socialinio darbuotojo padėjėjų – 5 asmenys, socialinis darbuotojas – 1 asmuo. 8 Šalčininkų socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvaus slaugytojo padėjėjo mokymuose ir, gavę slaugytojo padėjėjo pažymėjimą, dirbs kaip universalūs darbuotojai, teikiantys ir socialines, ir slaugos paslaugas.

Projekto metu bus įsigyta 1 transporto priemonė, skirta mobiliųjų komandų darbo organizavimui, asmeninės apsaugos ir higienos priemonės, čiužinys – vonia, tvirtinama lovoje, vartymo paklodė, perkėlimo diržai, perkėlimo lentos, ir kitos techninės pagalbos priemonės skirtos integralios pagalbos teikimui.

Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos  siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityse.

Projekto veiklomis taip pat bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant į integralios pagalbos teikimo procesą savanorius ir bendruomenės narius.

Dėl dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų (Integralios pagalbos) gavimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą, adresu Sodų g. 3A, Šalčininkai arba telefonu (8 380) 51398.

 

Projektas „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007.

Skip to content