Menu Close

Priešvelykinė parama centro paslaugos gavėjams

2023 metais kovo 17-18 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo pavasarinėje „Maisto banko“ akcijoje, kurios metu surinko 740 vnt. ilgai negendančių maisto produktų, kuriuos paaukojo 238 asmenys. Šv. Velykų proga išdalinta daugiau nei 80 proc. gautos paramos Šalčininkų rajono vienišiems, neįgaliems ir mažas pajamas gaunantiems Centro klientams (daugiau nei 60 maisto davinių).

Dėkojame Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokiniams, kurie prisidėjo ir paruošė rankų darbo šventinius atvirukus. Juos socialiniai darbuotojai išdalino Centro klientams kartu su surinkta parama ir pasveikino su artėjančia švente.

Džiaugiamės, kad Šalčininkų bendruomenė nelieka abejinga ir padeda mums padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Tegu šv. Velykos suvirpina širdį ir atneša visiems patį didžiausią džiaugsmą.

Su šv. Velykom!

Skip to content