Menu Close

PARAMA IŠ „MAISTO BANKO“

Šalčininkų socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su „Maisto banku“ š.m. sausio 30 d. gavo paramą maisto paketais.

Šie produktai bus išdalinti senyvo amžiaus, neįgaliesiems ir vienišiems Centro paslaugų gavėjams, gaunantiems paslaugas namuose, šeimoms ir vaikams bei kitiems nepasiturintiems, mažas pajamas gaunantiems Centro klientams.

Nuoširdžiai dėkojame „Maisto banko“ už skirtą paramą.

Skip to content