Menu Close

Pagalbos į namus paslaugos

Šalčininkų socialinių paslaugų centras pagalbos į namus paslaugas teikia nuo 2005 m. Teikiant pagalbos į namus paslaugas siekiama asmeniui sudaryti sąlygas kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.

Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos ir teikiamos 12 Šalčininkų rajono seniūnijų. Šiuo metu paslaugas teikia 19 socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie turi daugiametę patirtį ir kasmet tobulina ir kelia savo kvalifikaciją. Priklausomai nuo asmens pajamų ir paslaugų dažnumo, pagalbos į namus paslaugų kaina gali svyruoti nuo 3 Eur iki 70 Eur. Paslaugos kaina yra nustatyta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d.  Nr. T-377 sprendimu „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“. Taip pat nuo 2020 m. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis, kuris siekia 125 Eur, todėl socialinės paslaugos yra teikiamos nemokamai, jei asmens pajamos yra mažesnės už 2 VRP dydį (250 Eur). Pageidaujantys gauti tokią paslaugą turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu gauti pagalbos į namus paslaugas. Šią sritį koordinuoja ir vertina jų kokybę socialinis darbuotojas.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, vaikai su negalia ir jų šeimos.

Pagalba į namus teikiama asmeniui 2 val. per dieną, bet ne daugiau kaip 10 val. per savaitę. Paslaugos sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 dalių. Dažniausiai teikiamos paslaugos: pagalba apsirūpinant maisto produktais ir ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (vandens ir malkų atnešimas), sveikatos priežiūros organizavimas, palydėjimas į reikiamas gydymo įstaigas, vaistų pirkimas bei mokesčių apmokėjimas.

Atsižvelgiant į 2020 m. valstybėje susiklosčiusią situaciją kovojant su COVID-19 plitimu, buvo įvestas karantinas. Tačiau pagalbos į namus paslaugos buvo nepertraukiamai teikiamos užtikrinant gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais. Socialinio darbuotojo padėjėjams buvo suteiktos visos būtiniausios apsaugos priemonės, užtikrinant tiek darbuotojų, tiek asmenų, gaunančių paslaugas, saugumą.

Karantino metu, asmens poreikiai socialinėms paslaugoms pagal galimybes buvo vertinami nuotoliniu būdu, su pačiu asmeniu asmeniškai arba su artimaisiais aptariant individualius asmens pagalbos poreikius ir jų intensyvumą, šeimos narių, artimųjų galimybes pasirūpinti asmeniu karantino laikotarpiu.

Šiuo metu Šalčininkų rajone pagalbos į namus paslaugas gauna 101 gyventojas, iš jų 93 – senyvo amžiaus asmenys ir 8 – darbingo amžiaus asmenys su negalia.

Dėl paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą, adresu Sodų g. 3A, Šalčininkai arba telefonu (8 380) 51398.

Skip to content