Menu Close

Išvyka ŠSPC paslaugų gavėjams

Šalčininkų socialinių paslaugų centras siekiant  užtikrint paslaugos gavėjų (senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia ) integraciją į visuomeninį gyvenimą  bei siekiant  pagerinti jų gyvenimo kokybę (emocinės gerovės srityje) 2022 m. rugpjūčio 31 d. organizavo  išvyką  į Aušros Vartų koplyčią, kur dalyvavo Šv. mišiose, tai pat aplankė   Šv. Dvasios cerkvę, pasigrožėjo senamiesčio gatvelėmis.

 Centro paslaugos gavėjai, motyvuoti individualios priežiūros darbuotojais ir asmeninių asistentų palydimi, aktyviai dalyvauja įvairiose rajono organizuojamuose šventėse bei renginiuose. Paslaugų gavėjai nuoširdžiai dėkoja už puikiai praleistą laiką ir geras emocijas.

Skip to content