Menu Close

INFORMACIJA ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES

Šalčininkų socialinių paslaugų centras Šalčininkų rajono gyventojus nuo 2004 m. aprūpina kompensacine technika. Asmenys yra aprūpinami neįgaliųjų vežimėliais (universalaus tipo, palydovo), vaikščiojimo lazdelėmis, vaikščiojimo rėmais, vaikštynėmis, alkūniniais bei pažastiniais ramentais, vonios suoliukais, dušo kėdėmis, naktipuodžio kėdutėmis, paaukštintomis tualeto sėdynėmis, reguliuojamomis lovomis, čiužiniais praguloms išvengti bei antgaliais lazdoms, ramentams.

Teisę įsigyti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

 • asmenims per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiui;
 • asmenims po ūmių traumų ar sužeidimų, su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Asmenys, norintys gauti TPP, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę;
 • prašymą  gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) (išskyrus medinėms lazdelėms, metalinėms lazdelėms, rankomis ar automatiškai reguliuojamoms lovoms, lovos staliukams, čiužiniams praguloms išvengti). Išrašas galioja 12 mėn. nuo jo išdavimo dienos;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (užsieniečiams);
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą (asmenims, kuriems gydytojo sprendimu yra būtina skirti lovos staliuką ir priemones praguloms išvengti t. y. lovą, čiužinį ir kt.).

Kitos TPP skyrimo sąlygos:

 • TPP perduodamos, pasirašant vieną ar kelias sutartis, kurios įpareigoja asmenis, grąžinti TPP, kai asmeniui jos nebus reikalingos;
 • TPP klientai aprūpinami nemokamai, eilės tvarka.

Asmuo aprūpinamas rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų. Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu sumoka į Vilniaus Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (toliau TPNC) atsiskaitomąją sąskaitą:

TPP Fiksuota įmoka/Eur Fiksuota įmoka už grąžintas TPP/Eur[2]
Už naują automatiškai reguliuojamą lovą 72 29
Už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą 35 15
Už naują rankomis reguliuojamą lovą 43 15
Už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą 20 8

Asmuo turi atnešti originalų mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje. Originalas yra atiduodamas asmeniui, o kvito kopija prisegama Centre prie likusių dokumentų.

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinama asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį fiksuota įmoka (žr.lentelę).

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

Asmenys aprūpinami naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku vieną kartą per 6 metus. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro siūlomą naktipuodžio kėdutę, gautą iš TPNC, ar vaikštynę su staliuku, sumoka į Vilniaus TPNC atsiskaitomąją sąskaitą:

 • Naktipuodžio kėdė (nauja) – 6 €
 • Naktipuodžio kėdė (naudota) – 3 €
 • Vaikštynė su staliuku (nauja) – 9 €
 • Vaikštynė su staliuku (naudota) – 5 €

Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku įmoka asmeniui negrąžinama.

TPP grąžinimas.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Šalčininkų socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.

Prašome nepamiršti grąžinti nebereikalingas naudojimui TPP, kadangi jomis gali pasinaudoti dar kiti neįgalus bei senyvo amžiaus zmonės.

TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui.

Pasibaigus numatytam TPP naudojimo terminui, asmuo pagal poreikį gali pratęsti TPP naudojimo laiką, paskambinęs arba atėjęs į Centrą.

Teisės aktai, reglamentuojantys šios socialinės paslaugos teikimą:

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006- 12 -19 įsakymas Nr. A1‑338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ir pakeitimai;

 

Atsižvelgiant į 2020 m. valstybėje susiklosčiusią situaciją kovojant su COVID-19 plitimu ir įvedus karantiną, informacija dėl TPP išdavimo buvo teikiama nuotolinių būdu (telefonu). TPP išdavimas vyko pagal iš anksto suderintą datą ir laiką.

Per 2020 m. I ketv. TPP iš  viso buvo aprūpinti 54 asmenys, išduota 71 vnt.

Per 2020 m. I  ketv. buvo grąžinta 58  vnt. TPP įvairių rūšių, kurios buvo išduotos asmenims naudoti pakartotinai.

 

Transporto paslaugų organizavimas

Centras turi tris autotransporto priemonės, viena iš jų 9- vietų naujas autobusiukas, kuris yra  pritaikytas vežti vieną neįgalų asmenį vežimėlyje. Transporto paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto paslaugos teikiamos vykti į (iš) gydymo ir reabilitacijos įstaigas Šalčininkų rajone, Vilniaus mieste bei į kitus miestus. Asmuo, užsakydamas transporto organizavimo paslaugą, privalo suteikti tikslią ir išsamią informaciją apie kelionės datą, tikslą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jeigu jis reikalingas. Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugas, prieš 5 dienas turi pateikti prašymą.

Transporto paslaugą taip pat gali užsakyti rajono neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinės organizacijos, neįgaliųjų biudžetinės organizacijos ir seniūnijos. Centro socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus (šeimas, patiriančias riziką, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjus bei naudoja jį Centro darbo reikalams -techninės pagalbos priemonėms atvežimui ir kt.).

Už transporto paslaugas gavėjai moka pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimą T-377 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“:

 • Asmenims su negalia, pensinio amžiaus asmenims – 1 km/ 0,15 €);
 • Rajono neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinėms organizacijoms – 1 km/ 0,40 €);
 • Kitoms rajono nevyriausybinėms organizacijoms ir biudžetinėms įstaigoms – 1 km/ 0,60 €).

Transporto paslaugos asmeniui (šeimai), kurio vidutinės 3 mėn. pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (250 Eur) ir kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą – teikiamos nemokamai.

Šalčininkų rajono savivaldybė padovanojo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui autobusiuką, tad nuo šiol neįgalieji galės keliauti visiškai nauja transporto priemone.

Nuoširdžiai dėkojame Šalčininkų tarybai ir merui už tokia dovaną. Stengsimės ir toliau kokybiškai teikti paslaugas mūsų neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms ir daugiavaikėms šeimoms. Rūpinamės mūsų rajono gerove ir siekiame, kad visi žmonės laiku gautų kokybiškas paslaugas.

 

Dėl transporto ir techninės pagalbos priemonių prašome kreiptis į
Šalčininkų socialinių paslaugų centrą
Sodų g. 3A, Šalčininkai
Tel./Faks: (8 380) 51398
el.p. salcininku.spc@etanetas.lt

Darbo laikas:
I-IV 08:00-17:00
V 08:00-15:45
Pietų pertrauka:
12:00-12:45

 

Parengė

Centro socialinė darbuotoja Veronika Šimelevič

Skip to content